Stendysseprojektet

Som mange har lagt mærke til, har vi været igang med stendysseprojektet de sidste par måneder, og med de fine infotavler oppe, er vi næsten i hus. Vi planlægger en ordentlig indvielse, men mere om det senere. Indtil da kan I her nyde en flot dronevideo af den nye og en af de gamle – nu afdækkede stendysser.

Tak for en god generalforsamling

Der blev holdt generalforsamling i Blommeshytten d.5. marts og det var en dejlig eftermiddag. Referat, formandens beretning samt regnskab kan læses her, under fanen Bestyrelsesmøder. Herunder kommer der lige lidt stemningsbilleder fra begivenheden.

Billederne er taget af Dennis Bruun

 

Generalforsamling d. 5. marts

De først løg har  brudt jorden – grønt i grønt fra Myrbjergvej. Billede: Dennis Bruun

Landsbylauget inviterer til generalforsamling Torsdag d. 5. marts 2020 kl. 17.30 i ”Blommeshytten”, Sdr. Kettingskov 17a.

Sønderborg kommune indgår sammen med politiet i ”Bo-Trygt” kampagnen – om indbrud og nabohjælp. Kom og hør, hvad det drejer sig om.

Bestyrelsen byder igen i år på lidt godt til ganen i form af tag-selv-bord – så slipper I for selv at lave aftensmad.

For at sikre, at der er brød og pålæg nok til alle, bedes I tilmelde jer med antal personer ved at svare på denne mail eller på telefon 50 33 09 19 (Henning Wendelboe) senest mandag d. 2. marts.

Aftenens program:

Klokken 17.30: Orientering om ”Bo-Trygt” v. Sønderborg politi.

Klokken 18.45: Fællesspisning

Klokken ca. 19.30: Ordinær generalforsamling.

Invitation til generalforsamling og orientering v

Spørgeskema vedr. lånemuligheder

På seneste møde i Landsbyforum (der er paraplyorganisation for de 36 landsbylaug i Sønderborg Kommune) blev det drøftet – og efterfølgende besluttet – at der skulle iværksættes en undersøgelse omhandlende lånemulighederne i landdistrikterne. Baggrunden for undersøgelsen er, at der stadig fornemmes en sværere adgang til såvel realkreditbelåning som banklån i landdistrikterne. Herudover opleves der også stramninger når personer nærmer sig pensionsalderen.

Såfremt disse fornemmelser er rigtige, medfører det naturligvis at udviklingen i landdistrikterne påvirkes negativt, eks. sværere at sælge huse, dårligere vedligeholdte huse, energirenoveringer udskydes osv.

Landsbyforum vil bruge undersøgelsen til at forsøge at påvirke udviklingen, således det også i fremtiden bliver attraktivt at bosætte og etablere sig uden for de større byer.

Vi håber du vil tage dig tid til at svare på spørgsmålene. Svarene bedes sendt til Carl Erik Maae, Sekretariat for Landdistrikter, mail came@sonderborg.dk der behandler svarene i fortrolighed. Du er også velkommen til at ringe på 27905469.

Sidste frist for indsendelse er 1. maj 2020.

Spørgsmål lånemuligheder

Glædelig bagjul og godt nytår

Nyhedsbrevet for december

Bestyrelsen i landsbylauget vil hermed gerne orientere jer om nogle få aktuelle ting.

Vedr. vores løgplanteprojekt:

Der er nu plantet løg i alle de områder, hvor beboerne har ønsket det – og rigtig  mange har medvirket. Vi havde håbet at løgene også ville række til langs med cykelstien, men de slap for tidligt op. Vi forsøger at få nogle flere løg næste år.

       

Vedr. stendysseprojektet for Nr. Kettingskov:

Vi havde egentlig forventet på nuværende tidspunkt at være godt i gang med projektet, men vi er desværre ikke herre over vejret, hvilket har bevirket, at vi kun har fået ryddet området. Vi har fundet de sten, vi skal bruge, men det videre forløb i projektet kræver, at vi skal bruge tunge maskiner – og det har simpelthen været for vådt til, at vi kunne komme videre. Det vil kræve en længere tør periode.

Vedr. snerydning:

Én af vores beboere, som fornyelig er tilflyttet Svelstrupskovvej, fandt ud af, at der ikke bliver ryddet sne på denne vej. Hun kontaktede Sønderborg Kommune (Jesper Østergaard), og fik lovning på, at dette ville kommunen sørge for fremover. Hun foreslog, at man gav ideen videre, da andre i vores område, kan have samme problem.

Dette gøres hermed – se nedenstående link.

https://sonderborgkommune.dk/borger/snerydning-og-glatfoerebekaempelse

Datoer, I skal huske at sætte i kalenderen:

Generalforsamling d.5. marts

Affaldsindsamling: søndag d. 26. april 2020

Vedr. generalforsamling 2020:

Vi kan allerede nu løfte lidt af sløret for indholdet på generalforsamlingen.

Sønderborg kommune har indgået et samarbejde med Trygfonden, Realdania, Bolius og Det kriminalpræventive råd, hvor formålet er at nedbringe antallet af indbrud meget væsentligt.

På et stort borgermøde på Alsion d. 11.november, hvor 550 personer deltog, fik vi en grundig information om, hvordan vi bedst kan forebygge indbrud.

Det er lykkedes Landsbylauget at få en aftale med politiet, som meget gerne vil komme på generalforsamlingen og informere og besvare spørgsmål om emnet. Planen er at politiet vil komme kl. 17.30, og at vi kan starte generalforsamling med at spise kl. 19.00. Derom mere når I får indkaldelsen.

Hvis I vil vide mere om at bo trygt – kan I gå ind på nedenstående link:

https://botrygt.dk/?utm_campaign=2418_MAN_BOTRYGT_NB&utm_medium=email&utm_source=nyhedsbrev&utm_term=andet&utm_content=&mkt_tok=eyJpIjoiTkRCa1pEVmtNRFJoTVdZMC

I kan trygt åbne medsendte link, der omhandler Bo Trygt kampagnen.

Til slut vil bestyrelsen gerne ønske alle en glædelig jul og et godt nytår.  Det bliver spændende at se, hvor mange af vores påskeliljeløg, der blomstrer det første år.

Med venlig hilsen, På bestyrelsens vegne.

Henning Wendelboe

 

Landsbylauget repræsenteret i Tallinn

I juni var den daværende formand, Torben Pedersen på besøg i Tallinn i forbindelse med Dannebrogets fødselsdag. Vi bringer her et lille uddrag fra rejsen, den fulde beretning kan læses i det vedhæftede dokument: Beretning fra Tallinn-1 Artiklen blev bragt i Flensborg avis torsdag d.27. juni 2019.

Sydslesvigsk Forening i Estland 13.-17. juni 2019

Dannebrog 800 år – Tallinn

 

I juni tog vi til Tallinn, Estlands hovedstad. Tallinns gamle centrum er en smuk og velbevaret middelalderby, og dette er beretningen om vores besøg.

Klokken er 01.00, og 23 forventningsfulde eventyrer drager afsted fra Flensborg, med bus, mod Sverige. Rettere bestemt Stockholm. Efter 14 timers kørsel, ankommer vi lettere søvndrukne til færgen Victoria 1, der skal fragte os de næste ca. 16 timer til Estlands hovedstad Tallin via et lille midnatsstop på en finsk øgruppe i Åland, nærmere bestemt Mariahamn.

Vel ankommet til Tallinn, bliver vi igen genforenet med bussen, og vi bliver kørt til vort hotel, nærmere bestemt Radisson Hotel Park Inn, der ligger dejlig centralt og i gåafstand til den gamle bydel.

Hurtigt efter skulle vi i det stiveste puds køres til den danske ambassade. Her blev vi modtaget af diplomaten Jens Christian Andersen og politisk praktikant Daniel Overgaard Ankersen. Her blev vi briefet vedr. selve dannebrogs-arrangementet og hvilke planer HM Dronning Margrethe II havde. Et meget spændende møde i gæstfrie omgivelser.

Herefter sluttede dagen på egen hånd i denne utrolig smukke by. Den gamle by er meget smuk med huse i pastelfarver. Husene er velholdte og har fyldningsdøre i glade farver. Gaderne er brostensbelagte og risikabelt terræn for stilethæle. Fortovene er smalle, men da trafikken er sparsom, kan man gå på vejen de fleste steder. Det skal siges, at vejret viste sig fra den gode side med temperature mellem 25-28 grader og blå himmel.

Dagen efter viser datoen den 15. juni 2019. 800 år for Dannebrog. I år 1219 faldt Dannebrog ned fra himlen og vendte et dansk nederlag på slagmarken til en storslået sejr.

Eller sådan lyder sagnet i hvert fald. Et sagn der gav det danske flag en meget stærk fortælling – og ikke mindst en guddommelig blåstempling.

Og sådan én var vigtig tilbage i 1200-tallets middelalder, hvor korstogene og kampen for kristendommens udbredelse var i fuld gang.

Læs hele beretningen her: Beretning fra Tallinn-1

Tak for en dejlig aften!

Så blev der afholdt fællesspisning og generalforsamling i Blommeshytten for Kettingskov Landsbylaug. Tak for det flotte fremmøde og en dejlig stemning. Det var skønt med alle aldersgrupper – fra yngst til ældst – sådan skal en landsby være. Formandens beretning kan findes her: Kettingskov Landsbylaug beretning 7.6.2019.

Fotos: Dennis Bruun.

Hans Jørgen Clausen læser op af Martin N. Hansen

Livlig debat i formandskabet

Der var sørget for en dejlig buffet

Tom styrer slagets gang

 

 

 

Den nye bestyrelse

Vejret var skønt da generalforsamlingen gik igang

Invitation til fællesspisning og ordinær generalforsamling

Fredag d. 7. juni 2019 i ”Blommeshytten”

Bestyrelsen byder på lidt godt til ganen i form af tag-selv-bord – så slipper I for at lave aftensmad. For at sikre at der er brød og pålæg nok til alle, bedes I tilmelde jer med antal personer på denne mail eller på telefon 50 33 09 19 (Henning Wendelboe), senest d. 5.6.

Aftenens program:

Klokken 17.30: Spisning
Klokken 18.15: Generalforsamling.
Klokken 19.15 (c.a.)  Lokalhistoriske beretninger v. Hans Jørgen Clausen

Dagsorden for generalforsamling:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Laugets fremtidige arbejde. Her satses på 4 punkter: Områdets historie på hjemmesiden – Badebro – Stendysseprojekt – Løgplanter langs vores veje.
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen, på valg er 4 personer
 • Anna Kolmos. (Er udtrådt af bestyrelsen)
 • Gerner Petersen (Er udtrådt af bestyrelsen)
 • Allan Søllingvrå Hansen
 • Torben Petersen
 1. Valg af 1 suppleant (valgperiode 2 år)
 2. Valg af 1 revisor (valgperiode 2 år)
 3. Eventuelt

Indkomne forslag til dagsordenen skal senest være formanden i hænde d. 30.5.19

Vi glæder os til at se jer. På bestyrelsens vegne

Torben Petersen, formand.

Ordinær generalforsamling Indk 2