Spring til indhold

Nyhedsbrev april 22

Kære alle i Kettingskov. 

Året 2021 var også præget af Corona med vaccinationer og nedlukninger, hvilket også fik betydning for bestyrelsens arbejde. Men nu er det forår, og alle vejene i vores område er begyndt at blomstre gult i bedste Tour de France-stil. Det kan vi heldigvis glæde os over den næste måneds tid. I efteråret lykkedes det os via kommunen at skaffe 6000 kr., der blev omsat til 5000 påskeliljeløg, der hovedsageligt blev lagt i Sdr. Kettingskov. 

Vi har inviteret jer alle til den årlige affaldsindsamling lørdag d. 9. april kl. 10, hvor vi mødes i Blommeshytten. Selve invitationen er vedlagt som link. Man kan stadig nå at tilmelde sig til Torben Petersen enten via sms eller e-mail på sms – 40583050 mail – torben1973@stofanet.dk  og vi har forlænget fristen for tilmelding til onsdag d. 6. april. 

Vi planlægger at afholde ordinær generalforsamling torsdag d. 12. maj. Sæt kryds i kalenderen. Et af hovedemnerne vil være en snak om, hvilke gode ideer og ting vi i fællesskab fremover skal beskæftige os med i landsbylauget. Vi har hidtil ved fælles hjælp opnået nogle rigtig gode resultater, så når vi allerede nu melder datoen ud, er det for at vi alle sammen har god tid til at tænke på spændende forslag. 

Der vil på generalforsamlingen være en lille overraskelse i form af en filmpremiere. Kettingskov landsbylaug har sammen med Fynshav haft mulighed for med professionel hjælp i løbet af 2021 at få lavet en lille Østkystfilm. Glæd jer til en god oplevelse! 

Med disse ord vil bestyrelsen for landsbylauget ønske alle et glædeligt forår, hvor vi håber at se rigtig mange af jer til hhv. affaldsindsamling i april og generalforsamling i maj.

Med venlig hilsen 

På bestyrelsens vegne Henning Wendelboe