Affaldsindsamling d.14. april 2019

Beboere fra nærområdet mødte op til en fælles indsats mod affald i vores smukke natur. Det blev en dejlig og produktiv dag med 34 deltagere. Tak for jeres indsats!

Stiftende generalforsamling d.2. november 2018

Se konstituering under ‘Om Landsbylauget’  og læs referater fra bestyrelsesmøderne her

Borgermøde d.8. juni 2018

Fredag eftermiddag, den 8. juni, blev det første spadestik taget. De iderige borgere strømmede til kl 16.00. Det første borgermede, som skal danne grundlag for et kommende landsbylaug i Kettingskov.

Efter en kort velkomst og præsentation af de seks initiativtager, som er:

Gerner Petersen

Erna Clausen

Torben Pedersen

Henning Wendelboe

Uwe Bertelsen

Chresten Henriksen

…så startede landdistriktskoordinator Connie Mark Skovbjerg, fra Sønderborg Kommune, sin meget udførlige og grundige præsentation af et laugs muligheder, som viste sig at være uanede.

Alle beboerne blev opdelt i grupper, og skulle hver især komme med eksempler på, hvad man var stolte af i Kettingskov, og hvad man gerne ville have lavet på kort og lang sigt.

Der tegnede sig hurtigt et billede af, hvad borgerne ønskede sig, da grupperne stort set havde de samme ønsker.

Det var lige fra en forlængelse af cykelstien til Mommark, nye badebroer, høfter på vores strand, sheltere i skoven, asfaltering af de ekstreme dårlige veje og ikke mindst en naturlegeplads i skoven, til vore børn, samt evt. spejdere og lejere af spejderhytten. Og dette var kun et udpluk af gode ønsker.

Snakken gik højtlydt og i god tone. Det hele sluttede af med dejlige frikadeller og kartoffelsalat.

 

Initiativgruppen siger mange tak for det fine fremmøde og alle de gode ideer. Vi ser frem til det næste møde, som bliver den stiftende generalforsamling, som afholdes efter sommerferien.