Arbejdsgrupper og fokuspunkter

Bestyrelsen har rundsendt et nyhedsbrev, du kan også finde det her.

Kettingskov LL Nyhed Febr

I nyhedsbrevet beretter formanden blandt andet om arbejdsgrupper og fokuspunkter, som ses herunder.

Vi har været alle fokuspunkterne igennem, som kom ind på borgermødet sidste år, og vi har sat dem i en prioriteringsorden, hvor vi som bestyrelse har valgt nogle ud, og som vi vil starte med at arbejde med. Udvælgelsen er sket baseret på relevans, gennemførelsesmuligheder og tidshorisont.

Fokus 1 Infrastruktur – Asfaltering og afstribning.
Fokus 2 Blomsterløg langs alle veje og stikveje i området med fælles hjælp.
Fokus 3 Badebro – de første skridt tages til udarbejdelse af plan og opførsel af en eller to badebroer

Share on facebook
Del på Facebook